Program for regentparrets besøg

Kl. 10.00
Regentparret ankommer til Catharinæ Plads.
Efter et nifoldigt leve spiller Den Kongelige Livgardes Musikkorps Kong Christian.

Efter dette hilser Regentparret på publikum.

Kl. 10.10
Regentparret med følge forlader Catharinæ Plads og spadserer til Det gamle Raadhus.

Kl. 10.15
Regentparret ankommer til Det gamle Rådhus, hvor den officielle velkomst finder sted i Borgersalen.

Kl. 10.45
Regentparret forlader Det gamle Raadhus og spadserer til Taarnborg – ”Salmernes Hus”.

Kl. 10.55
Regentparret ankommer til Taarnborg – ”Salmernes Hus”.

Rundvisning i udstilling på Taarnborg.

I gården ved Taarnborg vil 30 børn i renæssancedragter tage opstilling.

I forbindelse med H.M. Dronningens besøg i Taarnborg åbnes udstilling med værker af kunstneren Peter Brandes.

Kl. 11.20
Regentparret forlader Taarnborg og spadserer til Ribe Katedralskole

Kl. 11.25
Regentparret ankommer til Ribe Katedralskole.

Rundvisning i udstilling i biblioteket på Ribe Katedralskole. Udstillingen tager udgangspunkt i Ribe Katedralskole- og Stadsbiblioteks egne samlinger suppleret med materiale fra Ribe Domkirke og Rigsarkivet.

Kl. 12.00
Byrådets officielle frokost på Ribe Katedralskole.

Kl. 13.30
Regentparret forlader Ribe Katedralskole.

H.M. Dronningen kører til Museet Ribes Vikinger.

H.K.H. Prinsgemalen kører til everten Johanne Dan.

H.M. Dronningens program 

Kl. 13.35
H.M. Dronningen ankommer til Museet Ribes Vikinger.

I anledning af Ribes 1300 års jubilæum vil H.M. Dronningen afsløre Ribes fødselsattest. Museumsinspektør Kamma Poulsen-Hansen fortæller kort om baggrunden for Ribes fødselsattest

Kl. 13.55
H.M. Dronningen forlader Museet Ribes Vikinger og kører til Ribe VikingeCenter.

Kl. 14.00
H. M. Dronningen ankommer til Ribe VikingeCenter. 

Rundvisning i Ribe VikingeCenter og information om Produktions- skolen Lustrupholm.
På turen passeres en rekonstrueret markedsplads år 710 og Huggehuset år 825, hvor vikingetømrere fortæller om deres rekonstruktionsarbejde. Ophold ved Tinghuset, hvor der arbejdes på et 25 m langt kalkmaleri om Ribes grundlæggelse. Kunstner Trine Theut fortæller om kalkmaleriet.

I krydset på hulvejen mødes Regentparret, og besøget afsluttes i Langhuset på Storgården år 980, hvor vikingemusikanter spiller.

H.K.H. Prinsgemalens program

Kl. 13.35
H.K.H. Prinsgemalen ankommer til everten Johanne Dan.

Orientering på Toldboden om Vadehavets søfart. Derefter fremvisning af everten Johanne Dan, som blev bygget i 1972, og siden har ligget ved Skibbroen midt i Ribe by, hvor den bruges som museum.

Kl. 14.15
H.K.H. Prinsgemalen forlader everten Johanne Dan og kører til Ribe VikingeCenter.

Kl. 14.20
H.K.H. Prinsgemalen ankommer Ribe VikingeCenter. 

Rundvisning i Ribe VikingeCenter. Undervejs passeres offerpladsen, hvor krigere har taget opstilling. Ved buebanen og falkonerområdet giver ULL - Ribe Vikinge Langbue Laug opvisning i bueskydning. Introduktion i at skyde med langbue af bueskytte Bjørn Edelmann.
Falkoneropvisning med ”kaninjagt”, hvor der flyves med høgen Ozzie v. falkoner Mette Jehrbo.

I krydset på hulvejen mødes Regentparret

 Fælles program

Kl. 15.05
Regentparret forlader Ribe VikingeCenter og kører til Ribe Domkirke

Kl. 15.10
Regentparret ankommer til Ribe Domkirke. 

Kl. 15.15
Festgudstjeneste i Ribe Domkirke.

Kl. 16.00
Regentparret forlader Ribe Domkirke og kører til Gråsten Slot.