Frokost på Ribe Katedralskole

Esbjerg Byråd er vært ved en frokost for regentparret. 

I frokosten deltager 

Borgmester Johnny Søtrup og fru Birgit Søtrup

Kommunaldirektør Otto Jespersen og fru Birgit Jørgensen

1. Viceborgmester Jakob Lose

Statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen og hr. Hans Würtsen

Politidirektør Jørgen Meyer og fru Eva Henriksen

Biskop Elisabeth Dons Christensen og hr. Thomas Bonnor

Oberst Mogens Bech og fru Mette Bech

Major - Chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland Henrik Callisen og ledsager Rikke Louise Mikkelsen

2. viceborgmester Karin Schwartz

Byrådsmedlem Henning Ravn

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen

Byrådsmedlem Bjarne Steiner

Byrådsmedlem Bente Bendix Jensen

Byrådsmedlem Jørn Schultz

Byrådsmedlem Jesper Frost Rasmussen

Byrådsmedlem Jørgen Skov

Byrådsmedlem Eva Fisker

Byrådsmedlem Annemette Knudsen Andersen

Byrådsmedlem Karen Baungaard

Byrådsmedlem Vibeke Færk Pedersen

Byrådsmedlem Freddie H. Madsen

Byrådsmedlem Kim Madsen

Byrådsmedlem Henrik Vallø

Byrådsmedlem Jørgen Ahlquist

Byrådsmedlem Charlotte B. Thomsen

Byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen

Byrådsmedlem Diana Mose Olsen

Byrådsmedlem Heidi Møller

Byrådsmedlem Erik Christiansen

Byrådsmedlem Hans Erik Møller

Byrådsmedlem Vivi Lindblad

Byrådsmedlem Connie Geissler

Byrådsmedlem Mussa Utto

Byrådsmedlem Anders Kronborg

Byrådsmedlem John Snedker

Direktør Arne Nikolajsen

Direktør Hans Kjær

Direktør Jørn Henriksen

Direktør Ib Dam Schultz

Kulturchef Mads Stendorf

Fhv. borgmester Jørgen Elsted Hansen

Fhv. borgmester Preben Rudiengaard

Direktør Ole Jørgensen

Chefredaktør Peter Orry

Salgsdirektør Peter Torp

Direktør Tom Nielsen

Bureauleder Jane Madvig Brondum

Direktør Ulla Mejdahl

Museumsleder Dagmar Warming

Turistchef Charlotte Gantzel

Lokalbibliotekschef Hanne Poulsen

Domprovst Jens Torkil Bak

Lokalredaktør Poul Desvignes Willadsen

Jens Philipsen

Næstformand Martin Thygesen

Projektkoordinator Charlotte P. Holm

Kulturkonsulent Christina Balslev Saers Jespersen

Projektmedarbejder/webansvarlig Allan Lohals

Iver Leuenhagen

Beth Lauridsen

Formand John Lesbo

Filialdirektør Jimmi Kristensen

Hans-Edward Nørregård-Nielsen

Bente og Torben Bramming

Rektor Bent Karsdal og fru Birthe Asser Karsdal

Vicerektor Henrik Kjar

Uddannelsesleder Birgit Bro

Formand Birthe Rasmussen

Lise Frederiksen

Thyge Jensen

Formand Vagn Sørensen

Menighedsrådsformand Tage Rosenstand

Kirkeværge Knud Jensen

Formand Flemming Just

Tidl. stiftsamtformand Henrik Moltke Leth