Velkomst på Sct. Catharinæ Plads

På Sct. Catharinæ Plads vil en modtagelseskomité byde H. M. Dronning Margrethe og H. K. Prins Henrik velkommen til Ribe.

Direktør for Statsforvaltningen Syddanmark og stiftamtmand Ninna Würtzen og mand Hans Würtzen modtager regentparret sammen med Esbjerg Kommunes borgmester Johnny Søtrup og hustru Birgit T. Søtrup. Derefter præsenteres regentparret for modtagelseskomiteen:

1.viceborgmester Jakob Lose,
Biskop Elisabeth Dons Kristensen og hr. Thomas Vincent Bonnor,
Byretspræsident Margit Laub og hr. Karsten Laub,
Politidirektør Jørgen Meyer og fru Eva Henriksen,
Oberst Mogens Bech og fru Mette Bech,
Major Henrik Callisen og ledsager Rikke Louise Mikkelsen,
Kommunaldirektør Otto Jespersen og Fru Birgit Jørgensen.

 

Blomsterpige er 8-årige Karoline Feddersen.