Det Gamle Raadhus

I borgersalen på Det Gamle Raadhus vil regentparret hilse på Esbjerg Kommunes byråd og direktionen.