Det gamle Rådhus

Efter modtagelsen på Sct. Catharinæ Plads spadserer regentparret med følge op til Det Gamle Rådhus på Von Støckens Plads.

I rådhuset vil borgmester Johnny Søtrup tale til regentparret og overrække byens gave til parret.

Ribes gamle rådhus er opført før 1496.

Fra 1708-2007 anvendt som byens rådhus.

Den gamle Borgersal er i dag rammen for de borgerlige vielser.